W każdym gospodarstwie domowym znajdują się dzisiaj urządzenia AGD i sprzęt RTV. Do tego niemal w każdym domu znajdują się komputery stacjonarne, laptopy i drukarki. Większość osób korzysta także z telefonów komórkowych. Większość z tych urządzeń znajduje się także w siedzibach różnych instytucji i przedsiębiorstw. Niesprawne często zalegają w mieszkaniach czy instytucjach. Co gorsze: część drobnych urządzeń elektronicznych lub elektrycznych niefrasobliwie jest wrzucana do śmietników lub wyrzucana do przydrożnych rowów lub lasów. Postępując w ten sposób nie tylko łamiemy prawo, ale także szkodzimy samym sobie i następnym pokoleniom. Niesprawne urządzenia elektroniczne i elektryczne to prawdziwa toksyczna bomba. W każdych z tych urządzeń znajdują się bowiem podzespoły złożone z metali ciężkich (kadm, nikiel, ołów, chrom, rtęć) i inne niebezpieczne substancje (polichlorobifenyl). Są one toksyczne dla ludzi i środowiska. Mają bowiem zdolność do kumulowania się w mózgu, kościach, nerkach, wątrobie. Mogą wywoływać nie tylko groźne zatrucia, ale także być przyczyną chorób nowotworowych, układu nerwowego lub krążenia. Stąd też urządzenia elektryczne i elektroniczne zostały określone jako odpady niebezpieczne, które nie mogą trafić do śmietników.

Co zrobić z elektroodpadami?

Gdzie oddać elektro śmieci – to pytanie zadaje sobie wielu z nas. Każdy z nas może skorzystać z kilku rozwiązań, aby zgodnie z prawem pozbyć się niebezpiecznych elektroodpadów. Jednym z nich jest zbiórka elektrośmieci prowadzona przez specjalistyczne firmy uprawnione do zbierania i utylizacji tych odpadów. Punkt Zbierania Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych dla mieszkańców Wrocławia znajduje się przy ulicy Buforowej 2. Do tego punktu elektrośmieci może oddać każdy. Elektrośmieci są w nim przyjmowane w każdych ilościach i do tego bezpłatnie. Jeżeli nie możemy zrobić tego osobiście, firma sama może je od nas odebrać. Firma odbiera większe ilości bezpłatnie. Oferuje także odbiór od firm. Zarówno w przypadku pozostawiana odpadów w punkcie, jak i w przypadku odbioru ich własnym transportem firma wystawia dokumenty potwierdzające, że odbyło się to zgodnie z prawem. Karta przekazania odpadu – taką nazwę nosi wystawiany przez firmę dokument w chwili przekazaniu odpadu do firmy. Osoby, które chcą samodzielnie oddać elektrośmieci do Punktu Zbierania Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych przy ulicy Buforowej 2 we Wrocławiu mogą to zrobić w godzinach od 8.00 do 16.00.

Sprzęt, na którym znajduje się naklejka z symbolem przekreślonego kosza jest niebezpieczny dla środowiska. Nie może trafić do śmietnika, a stamtąd na wysypisko śmieci. Dzisiaj nie ma jednak trudności, aby pozbyć się elektrośmieci w sposób zgodny z prawem i bez wyrządzania szkody środowisku naturalnemu, swojemu zdrowiu i życiu. Korzystajmy z możliwości bezpłatnego przekazywania elektroodpadów do punktu, który jest prowadzony przez specjalistyczną firmę lub poprośmy o ich odbiór z domu lub firmy. Troska o środowisko naturalne to obowiązek nas wszystkich.