1. UPRAWNIENIA

Oświadczamy, że jesteśmy kwalifikowanym odbiorcą odpadów przedstawionych w naszej ofercie i spełniamy wymogi określone przepisami art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz.628 z późn. zm.), oraz wydanymi na tej podstawie przepisami.Do wykonywania działalności w zakresie gospodarowania odpadami uprawnia nas decyzja Prezydenta Miasta Wrocławia.

Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze ZSEiE Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska pod numerem E0013196Z

2. DOKUMENTACJA Z ODBIORU SPRZĘTU

Na odebrane i skupione przez nas odpady wystawiamy wymagane prawem dokumenty potwierdzające przekazanie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego do recyklingu lub utylizacji (Karta Przekazania Odpadu – KPO). Wystawiając ten dokument zwalniamy Państwa firmę, przedsiębiorstwo, czy instytucję (prawnie i praktycznie) z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami i przenosimy tą odpowiedzialność na „siebie”.
Na życzenie klienta potwierdzamy (pieczęć i podpis) przygotowany przez niego protokół przekazania sprzętu do utylizacji w momencie jego odbioru.

3. TRANSPORT ODPADÓW

Dysponujemy własnym transportem, dzięki czemu oferujemy odbiór z możliwością naszego załadunku i przewozu elektrośmieci. W większości przypadków oferta odbioru naszym transportem jest bezpłatna, jest to jednak uzależnione od ilości odbieranych odpadów i odległości od naszego punktu, dlatego w celu ustalenia ewentualnych kosztów prosimy o kontakt telefoniczny, lub pocztą elektroniczną.

4. CO ODBIERAMY

Odbieramy każdy sprzęt działający wcześniej na prąd (baterię, akumulator, zasilanie sieci energetycznej), który z jakichś powodów jest niepotrzebny w domu, firmie, czy instytucji. Przekazywany nam sprzęt powinien być w całości, choć może być pozbawiony niektórych elementów (np. HDD, przewód zasilający, drobne podzespoły).

5. SKUP KOMPUTERÓW I ELEKTRONIKI

Skupujemy wyłącznie odpady wymienione w naszym cenniku (zakładka „Skup elektroniki”) Odpadów typu pralka, lodówka, telewizor, drukarka, monitor, klawiatura – nie skupujemy.
Komputery skupujemy wyłącznie jako złom komputerowy a nie jako działające urządzenie, dlatego cena w cenniku jest ceną złomu komputerowego a nie ceną sprawnego komputera, pamięci, czy twardego dysku.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT. Od przedsiębiorstw i instytucji skupujemy na podstawie rachunków i faktur VAT. Osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej) mogą sprzedać nam niepotrzebne komputery, części komputerowe i elektroniczne na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

6. ODBIÓR ODPADÓW W PRAKTYCE

Przekazujący nam odpady, może dostarczyć je do naszego punktu we własnym zakresie, może zlecić nam odbiór telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, lub odbiory będą wykonywane wg zasad ujętych w indywidualnych umowach z klientem. Zapraszamy do kontaktu!