(071) 322-50-55 biuro@ekokompan.pl

ZLECAJĄCY ODBIÓR

FIRMA (wymagane)

REGON (wymagane)

ADRES ODBIORU ODPADÓW

Kod pocztowy

Miasto

Ulica i numer

KONTAKT

Osoba kontaktowa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

ODPAD

Rodzaj sprzętu

Orientacyjna masa w kg

ODBIÓR

Sugerowany termin odbioru