(071) 322-50-55 biuro@ekokompan.pl

FIRMA EKO KOMPAN Krzysztof Osucha

ROK ZAŁOŻENIA 2001

NIP 883-104-57-59

REGON 932729283

GIOS nr ZSEiE E0013196Z

Decyzje dotyczące gospodarki odpadami:

Decyzja Prezydenta Miasta Wrocławia Nr WSR.O.AP.76620-49/4702/10

Oferta

  • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  • Transport odpadów

 

Naszą ofertę kierujemy do firm, przedsiębiorstw i instytucji posiadających zużyty, zbędny, lub niesprawny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Obieramy sprzęt komputerowy (Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny), oraz każdy inny sprzęt elektryczny wykorzystywany w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach objęty Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wymienionym co do rodzaju w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku do tej ustawy (Dz. U. 2005 r. Poz. 180 Nr 1495 z późn. zm.).


Posiadamy wszelkie zezwolenia uprawniające nas do wykonywania tego typu działalności.

Wystawiamy KPO (Kartę Przekazania Odpadu)

Na odebrane i skupione przez nas odpady wystawiamy wymagane prawem dokumenty potwierdzające przekazanie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego do recyklingu lub utylizacji (Karta Przekazania Odpadu). Wystawiając ten dokument zwalniamy Państwa firmę, przedsiębiorstwo, czy instytucję (prawnie i praktycznie) z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami i przenosimy tą odpowiedzialność na „siebie”..

Odbieramy sprzęt niezależnie od ilości!

Sprzęt dostarczony do naszego punktu odbieramy nieodpłatnie.

Dysponujemy własnym transportem, dzięki czemu oferujemy odbiór z możliwością naszego załadunku i przewozu elektrośmieci. W większości przypadków oferta odbioru naszym transportem jest bezpłatna, jest to jednak uzależnione od ilości odbieranych odpadów, asortymentu i odległości od naszego punktu, dlatego w celu ustalenia ewentualnych kosztów prosimy o kontakt telefoniczny, lub pocztą elektroniczną.

Skup komputerów

Skupujemy:

  • stacje robocze (komputery osobiste PC)

Więcej informacji na temat: – skupu elektroniki.

Odkupowane przez nas odpady nie muszą być sprawne!

Rachunki, faktury, umowy!

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT. Od przedsiębiorstw i instytucji skupujemy na podstawie rachunków i faktur VAT. Osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej) mogą sprzedać nam niepotrzebne części komputerowe i elektroniczne na podstawie umowy kupna-sprzedaży.